EDYTA

Salon kosmetyczny

Wykonaliśmy również logo firmy ze styroduru z licem ze złotej plexy. 

Realizacja ręcznie wykonanych wizytówek

Vouchery

Poniżej logo

Logo wykonane ze syroduru.

Dodatkowo na lico liter została nałożona

złota plexa.

Dla nowopowstałego Salonu Kosmetycznego

Edyta wykonaliśmy identyfikację wizualną.

 

Zaprojektowaliśmy: logo, wizytówki, 

vouchery, opakowania na produkty kosmetyczne.